8
:
88
:
88
:
88

1. Poden participar-hi tots els alumnes d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius matriculats durant el present curs 2019-2020 en qualsevol centre d'educació de les Illes Balears.

2. Les obres han de ser originals i no haver estat premiades en cap altre concurs.

3. Les obres s'han de presentar d'acord a les condicions següents:

Obres bidimensionals: format i tècnica lliures presentades en suport rígid a punt per penjar (amb una anella). La dimensió més llarga de les obres serà 1,10 metres.

Obres tridimensionals: format i tècnica lliures . En cas de dur embalatge de protecció, caldrà especificar-ho. Es podran incloure instruccions de muntatge. El volum màxim de les obres no pot superar 1 metre cúbic.

Documents audiovisuals. la durada màxima és de 8 minuts, títols de crèdits inclosos. El format ha de ser mp4 o mov.

 

 

4. Les obres no podran anar signades, ni amb cap indicatiu que n'identifiqui l'autoria. Es lliuraran amb pseudònim al dors i amb la butlleta de participació (adjunta en aquest tríptic) emplenada dins un sobre tancat, amb el mateix pseudònim a l'exterior.

5. El termini de presentació de les obres serà del 16 al 20 de març de 2020.

6. Les obres es presentaran a l'IES Josep Maria Llompart de 10.00 a 14.00 hores, o per correu ordinari a l'adreça següent:

Concurs Llompart

IES Josep Maria Llompart

C/ Pedagog Joan Capó, 2

07010 Palma de Mallorca

7. El jurat estarà constituït pel professorat del departament de Dibuix, un representant de la direcció del Centre i un membre de la junta de l'AMIPA.

8. Totes les obres premiades passaran a ser propietat de l'IES Josep Maria Llompart.

9. El lliurament de premis es farà en acte públic a la Diada del Centre, divendres 3 d’abril de 2020 a la sala d'actes de l'institut. Les obres rebudes s'exposaran a l'institut abans del lliurament de premis. Després, les obres guanyadores s'exposaran també a la Misericòrdia, espai cedit pel Consell de Mallorca, juntament amb l'exposició final de curs de Batxillerat Artístic.

10. Totes les obres no premiades hauran de ser retirades els dies 21, 22 i 23 d’abril de 2020 de 10.00 h a 13.00 h a l'Institut Josep Maria Llompart.

L'organització no es responsabilitzarà de les obres no retirades després d'aquesta data.

11. El jurat resoldrà qualsevol incidència que es presenti, i es declararà desert qualsevol premi, si s'escau.

12. El fet de participar suposa acceptar aquestes bases i el veredicte del jurat.